Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W konkursie obowiązywać będą wyłącznie przepisy Regulaminu Konkursu.
 2. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 
 3. Konkurs może zostać odwołany z mocy postanowień państwowych jak np. Żałoba narodowa lub kataklizmy naturalne.

II. ZGŁOSZENIA KANDYDATEK

 1. W Konkursie może wziąć udział każda kandydatka, która ukończyła 18 rok życia, a nie przekroczyła 40 lat i posiada obywatelstwo polskie. Stan cywilny jest bez znaczenia.
 2. Zgłoszenie kandydatki będzie następowało poprzez poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na oficjalnej stronie internetowej Konkursu wraz z wymaganymi autentycznymi i aktualnymi zdjęciami odzwierciedlającymi faktyczny stan fizyczny Kandydatki.
 3. Zgłoszenie jest ważne, jeżeli wszystkie dane zostały zamieszczone poprawnie oraz dołączono wymagane zdjęcia. Formularz, który nie zawiera zdjęć lub ich jakoś jest niezadowalająca nie jest brany pod uwagę.
 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.09.2011 roku. Organizator może wydłużyć lub skrócić okres nadsyłania zgłoszeń bez podania przyczyny.

III. KLASYFIKACJA

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń przez Kandydatki wybranych zostanie 30 kandydatek, które zostaną zaproszone do finału.
 2. Kandydatki wybrane do finału, zwane dalej Finalistkami, otrzymają drogą mailową umowy wiążące do udziału w finale konkursu. Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych i podpisanych umów upływa 10.10.2011 roku.
 3. Finał odbędzie się w Tarnobrzegu, dnia 23 października 2011 roku w Tarnobrzeskim Domu Kultur, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg.
 4. Kandydatki pokrywają koszty podróży i własnego wyżywienia (poza śniadaniem), a koszty zakwaterowania pokrywa Organizator (wraz ze śniadaniem).
 5. Kandydatki są zobowiązane do zapewnienia wymaganych strojów we własnym zakresie.
 6. Kandydatki są zobowiązane do przygotowania odpowiedniego makijażu i fryzury we własnym zakresie. Organizator może zapewnić pomoc profesjonalnych wizażystów i fryzjerów.
 7. Podczas finału Kandydatki zaprezentują się w trzech odsłonach:
  • w czarnym dwuczęściowym kostiumie kąpielowym i czarnych pantoflach lub szpilkach bez zdobień;
  • w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym (w dowolnym kolorze, obowiązkowym elementem stroju są stringi) i butach typu „klapek na obcasie” (z odkrytą piętą i palcami; mogą być wiązane lub zapinane)
  • w sukni wieczorowej i pantoflach lub szpilkach dopasowanych do sukni (dopuszczalna jest biżuteria);
 8. Organizator może zwiększyć ilość odsłon kandydatek, jeśli uzna to za stosowne.
 9. Podczas odsłon w czarnych kostiumach kąpielowych Kandydatki nie mogą mieć biżuterii. 
 10. Uczestniczki konkursu Fitness Model oceniane będą pod kątem atrakcyjności, urody, ogólnego wyglądu i elegancji, sposobu poruszania się i prezentacji scenicznej, zgrabnej, proporcjonalnej i symetrycznej sylwetki, jędrnego tonusu ciała, wyglądu i stanu skóry (zadbana, z umiejętnie zamaskowanymi niedoskonałościami, ewentualnie z dyskretnym tatuażem). Skóra może być naturalnie lub sztucznie opalona. Zabronione jest stosowanie kosmetyków brudzących odzież (np. bronzerów).

IV. NAGRODY

 1. Każda z Finalistek otrzyma szarfę, kwiaty oraz upominek od Organizatora.
 2. Decyzją jury 3 spośród Finalistek zostaną uhonorowane tytułami: Fitness Model Poland oraz I, II v-ce Fitness Model Poland, oraz otrzymają nagrody pieniężne w wysokości kolejno: 1500 zł brutto, 1000 zł brutto, 500 zł brutto. Finalistki zobowiązują się do odprowadzenia podatku związanego z otrzymaną nagrodą.
 3. Dodatkową nagrodą jaką otrzymają wyróżnione tytułami Finalistki będzie profesjonalna, zagraniczna sesja zdjęciowa wykonana przez Współorganizatora (sesja wraz z przelotem i zakwaterowaniem w ciepłym kraju; kraj i termin do ustalenia).
 4. Każda z Fitness Model Poland otrzyma ponadto dyplom i podarunek w postaci suplementów.
 5. Finalistka może odmówić otrzymania nagrody. W takim przypadku Jury wybierze kolejną spośród pozostałych Finalistek i wręczy jej nagrodę.
 6. W przypadku kiedy finalistka zrezygnuje z wyjazdu na zagraniczną sesję zdjęciową na jej miejsce wchodzi kolejna kandydatka. W przypadku kiedy finalistka zrezygnuje z wyjazdu na zagraniczną sesję zdjęciową na krócej niż 2 tygodnie przed wyjazdem, bez wyraźnej przyczyny zdrowotnej lub śmierci bliskiej osoby w rodzinie (przez bliską osobę rozumie się rodzeństwo oraz rodziców i dziadków) ponosi karę grzywy w wysokości podwojonej wartości wycieczki jaka została wykupiona (wartość wycieczki liczona na 1 osobę brutto). Jeśli przyczyną odmówienia wyjazdu są poważne problemy zdrowotne należy przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie o pobycie w szpitalu lub przebywającej chorobie.
 7. Finalistka nie ma prawa żądania równowartości pieniężnej za sesję zdjęciową, suplementy i wyjazd zagraniczny.
 8. Finalistka, która weźmie udział w sesji zdjęciowej, zobowiązuje się do zrzeczenia się majątkowych praw do wykorzystania wizerunku na zdjęciach powstałych w wyniku w/w sesji. Zrzeczenie praw następuje na korzyść Organizatora- Fitness Authority Alicja Zarębska.

V. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Każda z Finalistek zobowiązuje się do udziału w Konkursie na własną odpowiedzialność. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub śmierć Finalistek w związku z udziałem w Konkursie.